• Nábor
  • Baby club
  • nábor kluci

Aktuality

Latinsko-americké tance pro dámy

Tančete s Lenkou on-line 

- každý čtvrtek

- 50,- Kč

- lenka@ddance.cz

Dne 23.3.2021

Zápisy do naších kurzů pro rok 2020

Dobrý den všem příznivcům tance!

Přidejte se k nám!

Zde je naše nabídka kurzů a zápisů

ZÁPIS DO KLUBU SPORTOVNÍHO TANCE 

(zde se věnujeme čistě sportovnímu tanci, vychováváme taneční páry všech věkových kategorií, které se chtějí účastnit tanečních soutěží) 

ZÁPIS DO BABY CLUB

Taneční přípravka (kroužek) pro děti ve věku 3-6 let v KD Hlučín. Skvělý způsob jak odstartovat taneční kariéru.

KROUŽKY NA MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V OKOLÍ HLUČÍNA

Kroužky plné tance a zábavy probíhající přímo v tělocvičnách Vašich základních škol 

LATINA PRO DÁMY - HLUČÍN A DOLNÍ BENEŠOV

Kurzy pro dámy bez tanečního partnera. Skvělý kurz pro dámy které milují tanec, pohyb nebo jen chtějí zkusit něco nového. 

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - DOLNÍ BENEŠOV  

Kurzy nejen pro manželské páry, skvělá zábava na večer a ještě budete připravení na plesovou sezonu. !!! Letos začátečníci i pokročilí!!!​  

Kurzy se překvapivě rychle plní. Je vidět, že ani pandemie tanec nezastaví! Proto neváhejte a hlaste se!

Dne 2.9.2020

Jak jsem slíbil. Aktuální informace o soutěži

Vážení tanečníci a rodiče,
rád bych Vás tímto seznámil se situací ohledně tanečních soutěží 29. - 30. srpna 2020 ve Šternberku. 

Kromě známých komplikací z důvodu hygienických opatření musíme reagovat i na nebývalý zájem a hlad po tanečním sportu z řad tanečníků. V tuto chvíli ve stále probíhajícím přihlašovacím procesu evidujeme 683 přihlášek a časový harmonogram nám začal překračovat únosné meze. Oproti minulým ročníkům, kdy nám velmi záleželo na komfortu tanečníků, jsme nuceni přistoupit k několika nepopulárním krokům, se kterými bychom Vás chtěli dopředu seznámit:

• Bude využito §15.3 Soutěžního řádu pro využití výjimečných postupových klíčů, které umožní co nejhladší průběh soutěží.
• Bude využito maximálního počtu párů na parketu.
• Nebudou se konat vyhlášení výsledků (medaile, poháry a květiny budou předány mimo taneční parket), netýká se Taneční ligy.
• Některé ze soutěží budou úplně zrušeny (netýká se Taneční ligy a postupové soutěže tř. A). O tom, které to budou, rozhodneme zítra (ve čtvrtek) a budeme Vás neprodleně informovat prostřednictvím webu ČSTS. 
• Plánovaný harmonogram dozná po uzavření přihlášek výrazných změn.

Dále na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ke dni 27. 7. 2020:
• Všichni účastníci akce budou mít povinnost nosit roušku s výjimkou sportovců.
• Akce bude rozdělena do dvou oddělených sektorů: 
 o Sektor A: soutěžící, doprovod, pořadatelé, funkcionáři se stykem s páry.
 o Sektor B: porota, pořadatelé starající se o porotu, funkcionáři se stykem s porotou, studenti probíhajícího trenérského studia tř. 1. 
• Omezení počtu účastníků akce v sektoru A na maximum 500. V pátek formou úpravy propozic upřesníme počet povolených doprovodných osob na základě konečného počtu přihlášených párů. Pracujeme s variantou jedné nebo dvou doprovodných osob na pár. 
• Porota bude hodnotit z pódia z minimální vzdálenosti 4 m od sportovců.
 
Dále jsme kvůli sníženým finančním příjmům akce přistoupili k těmto nepopulárním krokům:
• Zrušení galavečera.
• Zrušení prize money na základě úlevy organizátorů, umožněné Výkonnou radou ČSTS. 
• Zvýšení ceny vstupenky doprovodu na 300 Kč.
• Zvýšení ceny startovného na horní hranici Finančního řádu ČSTS.

Přese všechny výše zmíněné komplikace a nepopulární kroky jsme se rozhodli soutěž uspořádat a to zejména z lásky k našemu sportu. A to i přesto, že počítáme s větší finanční ztrátou. Náš organizační Olympteam se vynasnaží, aby Vám připravil důstojný restart taneční sezóny.  Srdečně Vás žádáme o pochopení a podporu. 

Miroslav Hýža

Dne 27.8.2020